Rady pre písanie

Textové formáty

Plain text

 • Použitie používateľského kódu PHP

  Používateľský PHP kód môže byť obsiahnutý v niektorých typoch obsahu webu, vrátane príspevkov a blokov. Pridávanie kódu PHP do príspevkov alebo blokov je silný a flexibilný nástroj v rukách skúseného používateľa so skúsenosťami s PHP, ale tiež je to značné bezpečnostné riziko v rukách zlomyseľného používateľa. Dokonca i malá chyba pri písaní kódu PHP môže nešťastnou náhodou zničiť váš web.

  Ak nepoznáte PHP, SQL alebo Drupal, nepoužívajte používateľský kód PHP. Experimentovanie s PHP môže zničit databázu, celý web, alebo môže byť veľkým bezpečnostným rizikom.

  Poznámky:

  • Pred uložením pre istotu radšej dvakrát skontrolujte každý riadok, či neobsahuje syntaktické a logické chyby.
  • Výrazy musia byť správne zakončené bodkočiarkou (;).
  • Hodnoty globálnych premenných použitých v PHP kóde zostanú po jeho vykonaní na aktuálnych hodnotách.
  • register_globals je vypnuté. Ak potrebujete použiť formuláre, pochopte a použite funkcie z Drupal Form API.
  • Použite print alebo return príkaz vo vašom kóde pre výstup obsahu.
  • Vytvárajte a testujte váš PHP kód použitím jednoduchých oddelených testovacích skriptov a testovacej databázy pred nasadením do ostrej prevádzky na web.
  • Zvážte použitie používateľského PHP kódu v rámci špeciálneho modulu pre váš web alebo v súbore template.php, skôr ako vkladanie tohoto kódu priamo do príspevku alebo bloku.
  • Pozor: možnosť pridávať PHP kód závisí na module PHP filter. Ak je tento modul vypnutý alebo zmazaný, môže sa stať, že bloky a príspevky s vloženým PHP namiesto vykonania kódu ho iba zobrazia.

  Jednoduchý príklad: Vytvorenie "uvítacieho" bloku, ktorý víta návštevníkov jednoduchou správou.

  • Add a custom block to your site, named "Welcome" . With its text format set to "PHP code" (or another format supporting PHP input), add the following in the Block body:

   print t('Welcome visitor! Thank you for visiting.');
   
  • To display the name of a registered user, use this instead:

   global $user;
   if ($user->uid) {
    print t('Welcome @name! Thank you for visiting.', array('@name' => format_username($user)));
   }
   else {
    print t('Welcome visitor! Thank you for visiting.');
   }
   

  Drupal.org ponúka ukážkové snippety PHP, alebo je možné si vytvoriť vlastné snippety. (pri dobrej znalosti PHP a Drupalu)

 • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
 • Automaticky sa rozpoznávajú riadky a odstavce. Automaticky sa vložia značky pre zalomenie riadku <br />, začiatok <p> a koniec </p> odstavca. Pokiaľ nie sú odstavce rozpoznané, jednoducho pridajte niekoľko prázdnych riadkov.

Filtered HTML

 • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
 • Povolené sú HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>

  Táto stránka povoľuje HTML obsah. Naučiť sa celé HTML môže byť odstrašujúce, ale naučiť sa používať niekoľko málo z najzákladnejších HTML "značiek" je veľmi jednoduché. Tato tabuľka poskytuje príklady pre každú značku povolenú na tejto stránke.

  Viac informácií nájdete v HTML špecifikácii od W3C konzorcia alebo použite svoj obľúbený vyhľadávač pre vyhľadanie iných stránok, ktoré používanie HTML vysvetľujú.

  Popis značkyNapíšeteZískate
  Odkazy na iné stránky.<a href="http://www.mikulashalasz.sk">Blog Mikuláša Halásza</a>Blog Mikuláša Halásza
  Zdôraznené<em>Zdôraznené</em>Zdôraznené
  Tučné<strong>Tučné</strong>Tučné
  Citácia<cite>Citácia</cite>Citácia
  Odsadenie bloku<blockquote>Odsadenie bloku</blockquote>
  Odsadenie bloku
  Zobrazenie zdrojového kódu<code>Kód</code>Kód
  Nečíslovaný zoznam - použite <li> na začiatku každej položky zoznamu<ul> <li>Prvá položka</li> <li>Druhá položka</li> </ul>
  • Prvá položka
  • Druhá položka
  Číslovaný zoznam - použite <li> na začiatku každej položky zoznamu<ol> <li>Prvá položka</li> <li>Druhá položka</li> </ol>
  1. Prvá položka
  2. Druhá položka
  Chýba pomocník pre značku li.
  Zoznam definície je podobný ostatným HTML zoznamom. <dl> začína zoznam definícii, <dt> začína termín a <dd> začína popis definície.<dl> <dt>Prvý termín</dt> <dd>Prvá definícia</dd> <dt>Druhý termín</dt> <dd>Druhá definícia</dd> </dl>
  Prvý termín
  Prvá definícia
  Druhý termín
  Druhá definícia
  Chýba pomocník pre značku dt.
  Chýba pomocník pre značku dd.

  Väčšinu nezvyčajných znakov môžete bez problémov vložiť priamo.

  If you do encounter problems, try using HTML character entities. A common example looks like &amp; for an ampersand & character. For a full list of entities see HTML's entities page. Some of the available characters include:

  Popis znakuNapíšeteZískate
  Ampersand&amp;&
  Väčší ako&gt;>
  Menší ako&lt;<
  Úvodzovky&quot;"
 • Automaticky sa rozpoznávajú riadky a odstavce. Automaticky sa vložia značky pre zalomenie riadku <br />, začiatok <p> a koniec </p> odstavca. Pokiaľ nie sú odstavce rozpoznané, jednoducho pridajte niekoľko prázdnych riadkov.